Учество на „Модна ревија“ – активност во склоп на еко-програмата реализирана на патрониот празник

1 2

Активноста беше реализирана во соработка со родителите на учениците од III – г одд. и нивна активна вклученост при изработка на креациите од рециклирани материјали (хартија,

Posted in Актуелности | Leave a comment

Учество на „Тикваријада“ – активност во склоп на еко-програмата реализирана на патрониот празник

3 1

Aктивноста беше реализирана во соработка со родителите на учениците од III – г одд. и нивна активна вклученост при изработка на креациите од тиква, продукти од

Posted in Актуелности | Leave a comment

Македонија без отпад 2013

1 2 3

 

 

Министерството за образование и наука и оваа година го спроведе проектот „Македонија без отпад

Posted in Актуелности, Домашни | Leave a comment

Едукативна-забавна тура“Се радуваме на пролетта заедно со животнитe”

4 3 2 1

Учениците од

Posted in Актуелности | Leave a comment

Работилница за активности од Програмата Математика со размислување

6

 

 

Tема „Текстуалните задачи го поттикнуваат математичкото мислење“

Цели:

1. да се олесни осмислувањето на текстуални задачи;

2. да се подобри точноста на решавање текстуални задачи,преку примена на активности од Програмата МР

Време на реализација:2 часа со

Posted in Актуелности | Leave a comment

Еколошка кампања „Македонија земја на розите“

1

 

2

 

 

Под мотото „Македонија земја на цвеќето – земја на розите“ нашето училиште ОУ“Стив Наумов“-Битола успешно се вклучи во кампањата по повод  Денот на

Posted in Актуелности, Домашни | Leave a comment

Заеднички активности со партнер училиштето во рамките на проектот ПМИО

ОУ „Стив Наумов„ –Битола, во рамките на своите активности по повод патрониот празник спроведе  заеднички активности со партнер училиштето ОУ,,Братство Миѓени,,-Тетово спроведувајки го  Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието

 Цел: учениците од партнер училиштето да се запознаат со прославите на нашето училиште,

Posted in Актуелности | Leave a comment

Со нашето партнер училиште од Тетово – ОУ ” Братсво Миѓени” Заеднички разглед на градот

Нашето училиште како дел од проектот “Меѓуетничка интеграција во образованието“ оствари средба во Тетово со ученици од ОУ “ Братство Мигени“ од Тетово.

Младите ученици, знаат меѓусебно да се почитуваат, да ја негуваат довербата и традицијата на другиот, и да му подадат

Posted in Актуелности | Leave a comment

Нова – ТВ Тера – Разговор со директорката на ОУ Стив Наумов – м-р Билјана Рахманова Тасева

Прилог на ТВ Тера

Posted in Актуелности | Leave a comment

Соработка со УСАИД – Прилог на ТВ Орбис

Прилог на ТВ Орбис

 

Posted in Актуелности, Домашни | Leave a comment